loopstallen voor max 6 jonge paarden zodat we goed kunnen toezien op voeding en eventuele tekortkomingen